Transit Hizmetleri

  • Transit konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmeti,

  • Transit konusu emtia ile ilgili vesaiklerin temin edilmesi,

  • Transit konusu emtianın G.T.I.P nin belirlenmesi,

  • Transit konusu emtianın müsadelerini almak. (Veteriner belg.,Sağlık sert vs.)

  • Transit konusu emtianın Beyanname yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti,

  • Transit konusu emtia için Araç temini ve yüklemesinin yapılması,

  • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.

  • Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak.

  • İlgili Gümrüğe veya ülkeye sevkini gerçekleştirmek.