İthalat Hizmetleri

  • Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm ithalat işlemleri 2N Gümrük Müşavirliği tarafından takip edilir ve en kısa sürede sonuçlandırılır.

  • Ordinonun ilgili acenteden alınması

  • Mevzuata uygun tarifelendirilmesi ve vergi oranlarının tespit edilmesi

  • Tahakkuklarının yapılarak detaylı vergi ve masraf tablosunun düzenlenerek elektronik ortamda tarafınıza iletilmesi

  • İthalat Beyannamesinin elektronik ortamda hazırlanıp hızlı bir şekilde tescili

  • Gümrük Müdürlüğü / İlgili antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi, nakliye organizasyonu yapılarak malın ilgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese fiziki tespiti

  • Sonlandırılmış İşlemleriniz ile ilgili tüm evrakların dijital arşiv sistemimize aktarılması

  • Sonlandırılmış dosyanın muhasebe departmanına teslimi, muhasebeleştirilmesi ve kapalı zarf içinde tarafınıza teslimi

  • İş takipleri, Gümrük müdürlüklerinde görev başında bulunan Gümrük Müşavir yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman 2N Gümrük Müşavirliği personeli tarafından yürütülmektedir.