İhracat Hizmetleri

  • Yükleme noktasının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm ihracat işlemleri 2N Gümrük Müşavirliği tarafından takip edilir ve en kısa sürede sonuçlandırılır.

  • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması, Çeki listesi, invoice ve Türkçe fatura tanzimi

  • Sağlık sertifikaları, Kontrol belgeleri, A. TR, Eur-1 Menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin hazırlanması

  • Eşya GTİP tespiti

  • Elektronik ortamda beyannamenin hazırlanıp hızlı bir şekilde tescili

  • Tüm ihracat masraflarının tarafımızdan ödenmesi

  • Gümrük işlemlerinin takibi ve sonlandırılması

  • Yurt dışına gönderilecek evrakların nakliyeci şirkete teslimi

  • Sonlandırılmış olan dosyamızın muhasebeleştirilmesi ve kapalı zarf tarafınıza ulaştırılması

  • İş takipleri, Gümrük müdürlüklerinde görev başında bulunan Gümrük Müşavir yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman 2N Gümrük Müşavirliği personeli tarafından yürütülmektedir.