İTHALAT

ithalat işlemlerini eksiksiz ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı amaç edinmiş ve müşteri memnuniyetini sürekli kılacak şekilde kaliteli hizmet sunma esası benimsenmiştir.

iHRACAT

İhracatla ilgili her türlü işlem, mevzuat ile ilgili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik tebliğ ve kanunlar çerçevesinde yürütülür.

TRANSİT

Yurt dışında veya serbest bölgede mukim gerçek / tüzel kişilerden ya da antrepodan satın alınan malın, Türkiye üzerinden transit olarak veya doğrudan, yurt dışında veya serbest bölgede mukim gerçek / tüzel kişilere ya da antrepolara satılması.

RE-Export

Yeniden ihracat (reexport) bir ülkeden ithal edilen herhangi bir ürünün yeniden aynı ülkeye veya farklı bir ülkeye ihraç edilmesi işlemlerinde danışmanlık hizmetleri.

Ofislerimiz

SORULARINIZ MI VAR? UZMANLARIMIZA SORUN.

Uzmana Sor